Lãi suất áp dụng từ ngày 06/03/2022
Lãi suất huy động sản phẩm Tiết kiệm An Thịnh VND có kỳ hạn, cụ thể:
Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
KKH 0.20%
Tháng 3 6.00%
6 7.90%
9 8.20%
12 8.40%
24 9.00%