Lãi suất tiết kiệm An Thịnh (%/năm):
Tại Quầy giao dịch:

 

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Tháng 3 6.00%
6 7.60%
9 7.90%
12 8.04%
24 8.40%