Lãi suất áp dụng từ ngày 07/02/2024
Lãi suất huy động sản phẩm Tiết kiệm An Thịnh VND có kỳ hạn, cụ thể:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Tháng 3 3.00%
6 4.40%
9 4.10%
12 4.10%
24 4.20%