Lãi suất áp dụng từ ngày 26/12/2022
Tại Quầy giao dịch:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
KKH 0.20%      
Tuần 1 1.00%      
2 1.00%      
3 1.00%      
Tháng 1 5.65%     5.62%
2 5.75%   5.74% 5.70%
3 6.00%   5.82% 5.77%
4 6.00%   5.96% 5.88%
5 6.00%   5.94% 5.85%
6 8.40% 8.31% 8.26% 8.06%
7 8.60%   8.42% 8.19%
8 8.60%   8.39% 8.13%
9 8.70% 8.52% 8.46% 8.17%
10 8.70%   8.43% 8.11%
11 8.70%   8.40% 8.06%
12 8.90% 8.62% 8.56% 8.17%
13 8.90% (*)   8.56% 8.17%
15 9.00% 8.62% 8.56% 8.09%
18 9.00% 8.53% 8.47% 7.93%
24 9.00% 8.36% 8.30% 7.63%
36 9.00% 8.05% 7.99% 7.09%
48 9.00% 7.76% 7.71% 6.62%
60 9.00% 7.50% 7.45% 6.21%

 
(*) Áp dụng khoản tiền gửi nhỏ hơn 1.500 tỷ, đối với khoản tiền gửi lớn hơn 1.500 tỷ thực hiện theo quy định ABBANK từng thời kỳ.

Biểu lãi suất tiết kiệm trên kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving:
 

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
KKH 0.20%      
Tuần 1 1.00%      
2 1.00%      
3 1.00%      
Tháng 1 6.00%     5.97%
2 6.00%   5.99% 5.94%
3 6.00%   5.97% 5.91%
4 6.00%   5.96% 5.88%
5 6.00%   5.94% 5.85%
6 8.60% 8.51% 8.45% 8.25%
7 8.80%   8.61% 8.37%
8 8.80%   8.58% 8.31%
9 8.90% 8.71% 8.65% 8.34%
10 8.90%   8.62% 8.29%
11 8.90%   8.59% 8.23%
12 9.10% 8.80% 8.74% 8.34%
13 9.10%   8.71% 8.28%
15 9.20% 8.80% 8.74% 8.25%
18 9.20% 8.71% 8.65% 8.08%
24 9.20% 8.53% 8.47% 7.77%
36 9.20% 8.21% 8.15% 7.21%
48 9.20% 7.91% 7.86% 6.73%
60 9.20% 7.64% 7.59% 6.30%