Lãi suất áp dụng từ ngày 25/05/2023
Tại Quầy giao dịch:

 

Kỳ hạn

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi trước (%/năm)

KKH

0.10%

 

 

 

Tuần

1

0.50%

2

0.50%

3

0.50%

Tháng

1

5.00%

4.98%

2

5.00%   4.99% 4.96%

3

5.00%   4.98% 4.94%

4

5.00%   4.97% 4.92%

5

5.00%   4.96% 4.90%

6

7.80% 7.73% 7.68% 7.51%

7

7.80%   7.65% 7.46%

8

7.90%   7.72% 7.50%

9

7.90% 7.75% 7.70% 7.46%

10

8.00%   7.77% 7.50%

11

8.00%   7.75% 7.45%

12

8.10% 7.86% 7.81% 7.49%

13

8.10% (*)   7.81% 7.49%

15

8.30% 7.98% 7.92% 7.52%

18

8.30% 7.90% 7.85% 7.38%

24

8.30% 7.75% 7.70% 7.12%

36

8.30% 7.48% 7.43% 6.65%

48

8.30% 7.23% 7.19% 6.23%

60

8.30% 7.00% 6.96% 5.87%

Trong đó: (*) Áp dụng khoản tiền gửi nhỏ hơn 1.500 tỷ, đối với khoản tiền gửi lớn hơn 1.500 tỷ thực hiện theo quy định ABBANK từng thời kỳ.
Biểu lãi suất tiết kiệm trên kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving:

Kỳ hạn

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi trước (%/năm)

KKH

0.10%

Tuần

1

0.50%

2

0.50%

3

0.50%

Tháng

1

5.00%

4.98%

2

5.00%   4.99% 4.96%

3

5.00%   4.98% 4.94%

4

5.00%   4.97% 4.92%

5

5.00%   4.96% 4.90%

6

8.20% 8.12% 8.06% 7.88%

7

8.20%   8.04% 7.83%

8

8.20%   8.01% 7.77%

9

8.20% 8.04% 7.98% 7.72%

10

8.20%   7.96% 7.68%

11

8.30%   8.03% 7.71%

12

8.30% 8.05% 8.00% 7.66%

13

8.30%   7.97% 7.62%

15

8.40% 8.07% 8.01% 7.60%

18

8.50% 8.08% 8.03% 7.54%

24

8.50% 7.93% 7.88% 7.26%

36

8.50% 7.64% 7.60% 6.77%

48

8.50% 7.38% 7.34% 6.34%

60

8.50% 7.15% 7.10% 5.96%