Thông tin sản phẩm:
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam gửi tiền tiết kiệm An Thịnh tại quầy giao dịch ABBANK
  • Loại tiền: VND
  • Kỳ hạn gửi: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng
  • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)
  • Phương thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ
  • Rút tiền gửi trước hạn: Khách hàng được rút MỘT PHẦN hoặc TOÀN BỘ số tiền gửi trước hạn trong kỳ hạn gửi (*)
(*) Chi tiết theo quy định của ABBANK