ABBANK HỖ TRỢ LÃI SUẤT 2% CHO DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID THEO NGHỊ ĐỊNH 31 VÀ THÔNG TƯ 03

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An bình (ABBANK) chính thức thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN.

Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 03/2022/TT-NHNN, ABBANK đã xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết, tổ chức đào tạo trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo công tác triển khai hỗ trợ lãi suất 2% được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định và thuận lợi cho khách hàng.

Cụ thể, để được hỗ trợ lãi suất 2%, khách hàng thuộc đối tượng quy định theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN cần đảm bảo 02 tiêu chí sau: Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định (bao gồm: Giấy phép ĐKKD, Kết quả tra cứu ngành nghề kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia, Giấy đề nghị kiêm thỏa thuận hỗ trợ lãi suất, Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, Chứng từ thể hiện ngành nghề kinh doanh); Làm Đề nghị và Thỏa thuận về việc hỗ trợ lãi suất theo mẫu của ABBANK.

Về phía ABBANK, thực hiện đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo quy định của Ngân hàng, bao gồm: Tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, khách hàng không có nợ nhóm 2 trở lên; Không có nợ gốc và/hoặc lãi quá hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất; Nếu khoản vay của khách hàng thuộc trường hợp cơ cấu nợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid thì nhóm nợ tiềm ẩn phải là nhóm 1.

Việc áp dụng hỗ trợ lãi suất cho khách hàng được thực hiện ưu tiên theo thứ tự: (1) Thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất, (2) Thời điểm ký kết Thỏa thuận cho vay của từng khách hàng; và áp dụng nguyên tắc: thu toàn bộ tiền lãi vay trong kỳ, sau đó hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi hoặc vào ngày làm việc tiếp theo nếu việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ABBANK.

Đặc biệt, ABBANK xác định việc kiểm soát sử dụng vốn đúng mục đích là công tác quan trọng khi tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Theo đó, ABBANK sẽ xác nhận cụ thể từng khoản vay được hỗ trợ lãi suất đối với từng khách hàng, theo dõi và báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Thông tư 03. Bên cạnh đó, ABBANK sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát sau vay, nhằm kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay đúng quy định, xác định đúng số tiền được hỗ trợ lãi suất, kịp thời phát hiện các trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất (nếu có) và điều chỉnh đúng quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Q. Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất 2% là một trong những hành động thể hiện chiến lược của ABBANK trong việc lấy “khách hàng là trọng tâm”, mang đến các giải pháp tài chính nhanh, hiệu quả cho khách hàng. Bên cạnh đó, do sử dụng nguồn tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước nên ABBANK xác định công tác thực hiện phải rõ ràng, minh bạch để tiền giải ngân đúng người, đúng việc, hiệu quả và đảm bảo chương trình không bị lạm dụng.”

Trước đó vào tháng 6/2022, ABBANK đã rà soát kế hoạch tín dụng và đăng ký hạn mức tham gia hỗ trợ lãi suất với NHNN. Trong năm 2022, NHNN đã chấp thuận cho ABBANK sử dụng hạn mức hỗ trợ lãi suất là 264 tỷ đồng.

Tại ABBANK, dư nợ tín dụng tháng 6/2022 là 85.370 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thời điểm 31/12/2021. Dự kiến đối tượng được hưởng chương trình ưu đãi lãi suất 2% chiếm khoảng 15% tổng dư nợ của Ngân hàng.