ABBANK hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Theo báo cáo Kết quả Kinh doanh cuối năm 2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao với lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng. ABBANK cũng hoàn thành lộ trình tăng vốn giai đoạn 1, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 6.900 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ABBANK đạt 121.620 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Dư nợ tín dụng ghi nhận con số 78.640 tỷ đồng, tương đương tăng 13,2% so với năm 2020. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 33.174 tỷ đồng, dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 16.609 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động từ khách hàng đạt 79.255 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. Thu thuần từ phí dịch vụ đạt 372 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020. Thu nhập thuần từ lãi đạt 3.038 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch Covid-19, ABBANK đã chủ động và tích cực triển khai nhiều dự án nhằm tăng cường tiềm lực tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác vận hành, quản trị rủi ro, quản trị tín dụng và xử lý nợ trong năm 2021. Nhờ đó, tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 12,79%; RoA đạt 1,5%; RoE đạt 16,5%. Nợ xấu được duy trì kiểm soát ở mức 1,45% trên tổng dư nợ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên năng suất lao động bình quân của mỗi nhân viên của ABBANK đạt mức 511 triệu đồng/người - tương đương tăng 42% so với năm 2020 (tăng từ 360 triệu đồng/người năm 2020) do ABBANK đã tập trung hóa triệt để và ứng dụng công nghệ cho các hoạt động Thẩm định và phê duyệt tín dụng, Vận hành tín dụng, Kho quỹ…

Ông Lê Hải - Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Vừa hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021, vừa liên tục có những chính sách hỗ trợ khách hàng trong đại dịch không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, khi mà thị trường vẫn diễn biến khó lường. Do đó, năm 2022, ABBANK sẽ tiếp tục bám sát chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, nâng cấp chất lượng chuỗi kinh doanh - vận hành - quản trị Ngân hàng theo hướng hiện đại, hiệu quả và linh hoạt để dễ thích ứng với tình hình mới.”

Ngoài việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh, năm 2021 ABBANK cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn giai đoạn 1 lên hơn 6.969 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 114 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hơn 11 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho gần 2.000 CBNV đủ điều kiện; Ngân hàng cũng đang gấp rút triển khai các thủ tục tăng vốn giai đoạn 2 - phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% trên số cổ phần sau tăng vốn giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2022.

Năm 2021 cũng đánh dấu nhiều sự kiện tích cực của ABBANK như: Lọt vào Top 10 ngân hàng tư doanh có sức khỏe thương hiệu mạnh nhất theo nghiên cứu của Mibrand; Top 10 về tăng trưởng thương hiệu trong ngành tài chính Ngân hàng công bố bởi Yougov và Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam (gồm các công ty Tài chính Bảo hiểm) theo công bố của Tạp chí Forbes Việt Nam.