Thông báo ABBANK tạm nghỉ giao dịch sáng thứ 7 ngày 25/07/2020

Thông báo ABBANK tạm nghỉ giao dịch sáng thứ 7 ngày 25/07/2020

Để tổ chức hội nghị sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của ngân hàng TMCP An Bình, ABBANK trân trọng thông báo: ABBANK tạm nghỉ giao dịch sáng thứ 7 ngày 25/07/2020, giao dịch Online, ATM vẫn hoạt động bình thường.

Chi tiết liên hệ 18001159.