ABBANK thoái vốn, không còn là cổ đông lớn của EVF

Ngày 29/09/2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức thông báo về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance).

ABBANK công bố đã bán ra thành công 9,1 triệu cổ phiếu EVF vào ngày 24/09/2020. Với kết quả này, ABBANK giảm lượng cổ phiếu sở hữu tại EVN Finance từ 22,26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,4% xuống còn 13,16 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,97% cổ phần. Với tỷ lệ sở hữu cổ phần này, ABBANK không còn là cổ đông lớn tại EVN Finance.

Việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại EVN Finance của ABBANK nhằm tuân thủ theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể, nội dung của Thông tư quy định: Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác.