ABBANK tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Tính đến thời điểm cuối tháng 11/2022, đã có gần 100 khoản vay được hỗ trợ tại ABBANK với doanh số cho vay được hỗ trợ là trên 200 tỷ đồng”

Tiếp nhận các nội dung Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN, ABBANK đã khẩn trương lên kế hoạch thực thi chính sách. Trong năm 2022, NHNN đã chấp thuận cho ABBANK sử dụng hạn mức hỗ trợ lãi suất là 264 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối tháng 11/2022, đã có gần 100 khoản vay được hỗ trợ tại ABBANK với doanh số cho vay được hỗ trợ là trên 200 tỷ đồng.
Tích cực triển khai chương trình, ABBANK đã rà soát danh sách các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 01/01/2022 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ để thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định.
Đồng thời truyền thông tới từng chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống của ABBANK về việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời triển khai thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cùng với đó, ABBANK tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ lãi suất (qua các kênh báo đài, chính quyền địa phương, hiệp hội ngành nghề...), giúp cho các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hiểu rõ, đầy đủ về chính sách và sớm nắm bắt thông tin, cách thức để tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất tại ABBANK.
Để nhận được tư vấn và hỗ trợ xử lý các nội dung liên quan đến chương trình HTLS theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể liên hệ, phản hồi trực tiếp theo Đường dây nóng 24/7 của ABBANK: 1800 1159/ 0283 8 365 365 hoặc địa chỉ Email: htls@abbank.vn.