Chương trình

Chương trình "ABBANK - Thân thiện với môi trường" tại Bình Dương

“ABBANK thân thiện với môi trường” là một hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh ABBANK – Ngân hàng bán lẻ thân thiện, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.Chương trình đã thực hiện thành công tại các chi nhánh ABBANK với sự chung tay góp sức của CBNV ABBANK.

Ngày 30/5/2009 Chi nhánh ABBANK Bình Dương đã phối hợp với Đoàn Thị xã Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi lễ ra quân tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngoài các CB-NV ABBANK, chương trình có có sự góp mặt các đoàn viên thanh niên, các chiến sĩ tình nguyện.