Cổ phiếu ABBANK giao dịch tập trung trên sàn UPCOM

Ngày 18/12/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận đăng ký giao dịch cho Cổ phiếu Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mã cổ phiếu ABB trên sàn UPCoM, ngày giao dịch đầu tiên là 28/12/2020, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới ban hành Quyết định số 738/QĐ-SGDHN ngày 18/12/2020 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và Thông báo số 1462/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên đối với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mã cổ phiếu ABB trên sàn UPCoM. Cụ thể, hơn 571 triệu cổ phiếu phổ thông có mã chứng khoán ABB với tổng mệnh giá chứng khoán hơn 5.713 tỷ đồng sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 28/12/2020, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định dựa trên giá trị sổ sách và chỉ số P/B của nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng nhóm quy mô.

Trước đó, ngày 17/12/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu và cấp mã chứng khoán ABB cho ABBANK.
Như vậy, ABBANK đã hoàn tất công tác đăng ký giao dịch tập trung trên UPCoM theo đúng lộ trình yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Việc ABBANK đăng ký giao dịch tập trung trên UPCoM được đánh giá là phù hợp với thời điểm hiện tại, vừa đảm bảo tính tuân thủ, vừa tạo đà cho kế hoạch niêm yết chính thức sau này.

ABBANK được thành lập từ năm 1993, Trụ sở chính mới được chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội, là một trong những ngân hàng bán lẻ có sức cạnh tranh tốt trên thị trường nhờ đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính.  Hiện tại, ngân hàng hoạt động ở các mảng chính là tài trợ, vay vốn, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và các sản phẩm tiền gửi. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán quý 3/2020, vốn điều lệ của ABBANK hơn 5.713 tỷ đồng, ABBANK đang tiếp tục có lộ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ trong những năm tới.  

Tính đến hết 30/11/2020, Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 1.378 tỷ đồng, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm, tổng tài sản đạt 92.337 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù còn 1 tháng kinh doanh trước khi về đích năm 2020, ABBANK đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ của Ngân hàng đề ra.  Đặc biệt, các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều được đảm bảo theo đúng định hướng hoạt động “hiệu quả, bền vững” của Ngân hàng như: LNTT hàng năm ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, ổn định, tích cực; chỉ số hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBANK vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 18,28%; RoA đạt 1,6%; chỉ số an toàn vốn CAR đạt 10,64%.

Đại diện ABBANK cho biết, theo nhận định sơ bộ kết quả kinh doanh của năm 2020 dựa trên số liệu cập nhật cuối tháng 11/2020, ABBANK chắc chắn vượt chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại kỳ họp ĐHCĐ hồi tháng 6/2020. Đây là một tín hiệu lạc quan, đặt nền móng tốt để ABBANK bước sang năm 2021 và kiện toàn kế hoạch năm năm 2021 -2025.