Cổng thông tin điện tử Chính phủ đánh giá tốt nỗ lực trong hoạt động quản trị của ABBANK

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đánh giá tốt nỗ lực trong hoạt động quản trị của ABBANK

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đánh giá tốt nỗ lực trong hoạt động quản trị của ABBANK và một số ngân hàng thông qua việc được Moody’s xem xét nâng hạng tín dụng cơ sở.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: