Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình vừa đến thăm và làm việc ABBANK

Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình vừa đến thăm và làm việc tại các ngân hàng trong tỉnh, trong đó có ABBANK

Báo Đầu tư thông tin về đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình vừa đến thăm và làm việc tại các ngân hàng trong tỉnh, trong đó có ABBANK Chi nhánh Thái Bình và “bắt tay” hợp tác để tiếp tục phát triển trong năm 2018.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: