Hướng dẫn tra cứu sao kê trên eBanking

Tra cứu/In dễ dàng Sổ phụ tài khoản, Sao kê tài khoản.

LỢI ÍCH
- Tra cứu/In dễ dàng Sổ phụ tài khoản, Sao kê tài khoản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên trang: https://ebanking.abbank.vn/
- Khách hàng sao kê tài khoản theo đường dẫn: Tài Khoản/Sao kê tài khoản


- Khách hàng chọn tài khoản cần sao kê, chọn thời gian cần sao kê (tối đa là 31 ngày)

- Khách hàng chọn  để In sao kê, chi tiết giao dịch.