Khởi động dự án “Xây dựng các mô hình định lượng rủi ro tín dụng cho phân khúc KHCN”

Cuối tháng 8 vừa qua, ABBANK đã có buổi họp chính thức để triển khai dự án trọng điểm: Xây dựng các mô hình định lượng rủi ro tín dụng cho phân khúc KHCN do khối Quản lý Rủi ro (QLRR) phụ trách.

Dự án trải qua nhiều giai đoạn thực hiện, dự kiến khi hoàn thiện sẽ cung cấp cho ABBANK công cụ chuẩn xác trong việc đánh giá khách hàng cũng như nâng cao chất lượng quản trị trong lĩnh vực tín dụng theo chuẩn Basel II.

Theo Khối QLRR, dự án được kỳ vọng sẽ giúp ABBANK đạt được 4 mục tiêu chính, cụ thể như sau:
  • Xây dựng các mô hình định lượng rủi ro tín dụng và các quy tắc nghiệp vụ trong quá trình phê duyệt tín dụng, xác định lãi suất cho vay, quản lý danh mục của phân khúc KHCN.
  • Sử dụng kết quả phân tích dữ liệu để thúc đẩy kinh doanh bán lẻ.
  • Các sản phẩm đầu ra của dự án sẽ là cơ sở để ngân hàng triển khai các hệ thống hỗ trợ cấp tín dụng, xếp hạng tín dụng, và tăng cường việc quản lý rủi ro tín dụng của ABBANK. 
  • ABBANK có nền tảng dữ liệu tốt (KHDN, SME, KHCN) thông qua việc xây dựng một kho dữ liệu toàn hàng cho các hoạt động khác trong ngân hàng về khách hàng như phân tích hành vi, quản lý danh mục, phân tích kinh doanh, báo cáo quản trị…
Nhìn chung, dự án Xây dựng các mô hình định lượng rủi ro tín dụng cho phân khúc KHCN sẽ có một phạm vi khá lớn, tác động đến nhiều khối, phòng, ban, trung tâm trên toàn hệ thống (nhất là phần xây dựng nền tảng dữ liệu cho Khách hàng của cả 3 phân khúc KHDN, SME, KHCN), cũng như yêu cầu một khối lượng đông đảo nhân sự tham gia để cùng phối hợp thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, Ban Giám đốc dự án đề cao sự tham gia của những nhân sự đã được huấn luyện kỹ năng và có nhiều kinh nghiệm trong việc hoàn thành các dự án có phương pháp luận tương tự.
 
Cũng trong buổi khởi động, Ban Lãnh đạo xác định đây là một dự án trọng điểm, không chỉ bởi nhiệm vụ đưa ABBANK bắt kịp chuẩn mực hoạt động của những ngân hàng tiên tiến trên thế giới, mà còn là dự án thí điểm trong sự đổi mới phong cách triển khai, quản trị và vận hành một dự án của bộ máy nội bộ ABBANK.