Moody’s công bố xếp hạng, đánh giá ABBANK có tính thanh khoản tốt và có triển vọng “Ổn định”

Ngày 23/12/2021, tổ chức xếp tín nhiệm Moody's đã công bố đánh giá Xếp hạng tiền gửi dài hạn và Xếp hạng nhà phát hành kỳ quý II&III/2021 của ABBANK ở mức B1, Triển vọng của ABBANK tiếp tục được đánh giá “Ổn định”.

Theo công bố của Moody’s, Xếp hạng tiền gửi dài hạn và Xếp hạng nhà phát hành của ABBANK được đánh giá ở mức B1, với triển vọng là ổn định, phản ánh kỳ vọng của Moody’s về xếp hạng tín nhiệm độc lập của ABBANK sẽ tiếp tục ổn định trong 12-18 tháng tới.

Công bố của Moody’s cũng cho biết, ABBANK có bảng cân đối thanh khoản tốt và có sự cải thiện rõ rệt về hệ số vốn lõi của ngân hàng trong năm qua; Tỷ suất lợi nhuận cải thiện đáng kể do doanh thu thuần tăng trưởng mạnh và ngân hàng có chính sách linh hoạt giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của ABBANK theo đó giữ nguyên ở mức b2.

Trên cơ sở ổn định về thanh khoản, vốn và quản trị hiệu quả, ABBANK đã xây dựng hệ thống phương pháp luận, các chính sách, cơ cấu tổ chức và các công cụ tính toán triển khai theo chuẩn mực Basel II vào cuối năm 2020 và đang tiến tới nâng cấp Basel III về khung quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo thông lệ tốt trên thế giới. Hệ số an toàn vốn (CAR) của ABBANK tính đến hết quý III/2021 theo đó đạt mức 12,27% - cao hơn so với các ngân hàng cùng quy mô.

ABBANK đã thực hiện chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng SME, đồng thời nỗ lực nâng cao quản trị và ứng dụng công nghệ, liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ tạo nền tảng đẩy mạnh tăng thu từ dịch vụ bán lẻ, góp phần đa dạng hoá nguồn thu nhập ngoài lãi. Nhờ đó, chỉ số CIR của ngân hàng cải thiện ở mức 38% năm 2021, giảm từ mức 49% năm 2020.

Đại diện ABBANK cho biết: “Đánh giá của Moody’s phần nào cho thấy những nỗ lực của ABBANK nhằm tăng cường về sức khỏe tài chính, tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, và đặc biệt là công tác quản trị tín dụng, xử lý nợ của Ngân hàng trong năm 2021 khi nền kinh tế vẫn chịu tác động lớn từ dịch Covid. Theo kế hoạch, đến Quý III/2022, ABBANK sẽ mua lại hết trái phiếu VAMC.”

Bên cạnh đánh giá từ Moody’s, kết thúc tháng 11/2021, ABBANK tiếp tục đảm bảo tốt các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản theo quy định, chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; Nợ xấu được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của NHNN Việt Nam. Ngân hàng cũng đang gấp rút hoàn tất việc tăng vốn đợt 1 với hai hạng mục chính là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình ESOP, dự kiến hoàn thành vào 31/12/2021