Thông báo bảo trì và nâng cấp hệ thống tổng đài chăm sóc Khách hàng 24/7

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng qua tổng đài 24/7, ABBANK trân trọng thông báo sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống tổng đài trong khoảng thời gian:

Từ 21h30 ngày 19/01/2021 đến 22h00 ngày 19/01/2021.

Trong thời gian thực hiện nâng cấp trên hệ thống tổng đài có thể bị gián đoạn khi tiếp nhận cuộc gọi đến của Khách hàng.


ABBANK trân trọng cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách hàng