Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu“Cung cấp dịch vụ thuê máy photocopy cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thông báo phát và nhận hồ sơ chào giá cạnh tranh gói thầu:“Cung cấp dịch vụ thuê máy photocopy cho ABBANK”, ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào giá cạnh tranh cho gói thầu như sau:

Phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) miễn phí tại địa chỉ:

Tại Hồ Chí Minh
  • Ngân hàng TMCP An Bình
  • 170 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp.HCM
  • Phòng Mua sắm – Phan Thị Thùy Dương – Tầng 5
Tại Hà Nội
  • Ngân hàng TMCP An Bình
  • 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
  • Phòng Mua sắm – Nguyễn Danh Sự - Tầng 3
Vui lòng mang theo giấy giới thiệu khi đến nhận HSYC, (ghi rõ tên Công ty, người liên hệ và đóng dấu Công ty).

Thời gian gia hạn phát hành HSYC từ  14h giờ 00, ngày 27/11/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 04/12/2020 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX, theo cùng địa chỉ trên.


Trân trọng.