Thông báo chào hàng cạnh tranh cung cấp thiết bị ngân quỹ

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch mời chào hàng cạnh tranh gói chào: “Cung cấp thiết bị ngân quỹ”. ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh như sau:

Phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) miễn phí, tại địa chỉ:
Tại Hà Nội:
  • Ngân hàng TMCP An Bình
  • 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
  • Phòng mua sắm (tầng 3); gặp chị Vũ Thị Hải Yến.
Tại TP.HCM:
  • Ngân hàng TMCP An Bình
  • 170 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp.HCM
  • Phòng mua sắm (tầng 5); gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Loan.
  • Vui lòng mang theo giấy giới thiệu khi đến nhận HSYC, (ghi rõ tên Công ty, người liên hệ và đóng dấu Công ty).
  • Thời gian phát hành HSYC từ  9 giờ 00, ngày 12/01/2021 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 18/01/2021 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX, theo cùng địa chỉ trên.
     Trân trọng.