THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ABBANK NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình,

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) trân trọng thông báo thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp, thời gian được điều chỉnh cụ thể như sau: 

 • Thời gian: 8:30 đến 12:00 – NGÀY 28/4/2023 (THỨ SÁU). 
 • Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
 • Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người đại diện theo văn bản uỷ quyền của Cổ đông đó.
 • Nội dung: 
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; 
 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023; 
 3. Báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động 2023; 
 4. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022; 
 5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất cho năm 2023;
 6. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính, hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; 
 7. Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;
 8. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ ABBANK.

Đăng ký dự họp: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền khuyến nghị được đăng tải tại website: www.abbank.vn và gửi bưu điện về Văn phòng HĐQT ABBANK hoặc gửi email: phuongnth@abbank.vn đến trước 17 giờ ngày 24/4/2023. 

Lưu ý: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo những giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu của người dự họp; Văn bản Ủy quyền (đối với người được ủy quyền dự họp).

Tài liệu cuộc họp: Tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website chính thức www.abbank.vn từ ngày 03/4/2023. Trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Văn Phòng HĐQT ABBANK

Hà Nội:
Tầng 3, Toà nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
SĐT: 024- 37612888 (Máy lẻ 1383, 1382)
TP Hồ Chí Minh:
Lầu 8, số 18 Phan Đình Giót, Phường 2 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 
SĐT: 028-38244855 (Máy lẻ 1802, 1803)

Trân trọng!