Thông báo gia hạn thêm 07 ngày gói dự án “Xây dựng Cổng quản trị dịch vụ nội bộ ABBANK”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng gói “Xây dựng Cổng quản trị dịch vụ nội bộ ABBANK” theo thông tin sau:

Phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) miễn phí tại địa chỉ:

  • Ngân hàng TMCP An Bình 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

  • Hoặc liên hệ đầu mối: Trần Trung Kiên Điện thoại :0945.91.8668 Email: ttkien@abbank.vn để được hướng dẫn nhận hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC từ 14 giờ 00, ngày 07/10/2021 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 18/10/2021 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX, theo cùng địa chỉ trên.

Tuy nhiên, đến thời điểm mở HSĐX chưa đủ số lượng. Vì vậy, ABBANK thông báo gia hạn thêm 07 ngày. Thời gian kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 25/10/2021 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX.

Trân trọng.