Thông báo gia hạn thời gian phát hành và gửi hồ sơ đề xuất gói chào cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa

Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 27/10/2021;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:
  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2021.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 09 tháng 11 năm 2021.
Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.
Trân trọng thông báo!