Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ Cung cấp túi vải, túi giấy

Căn cứ hồ sơ yêu cầu “Cung cấp túi vải và túi giấy” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 07/10/2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp túi vải và túi giấy”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:
  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2022.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2022.
  • Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.
Trân trọng thông báo!