Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp dịch vụ kiểm thử xâm nhập tấn công hệ thống thông tin

Căn cứ hồ sơ yêu cầu “Cung cấp dịch vụ kiểm thử xâm nhập tấn công hệ thống thông tin” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 18/02/2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp dịch vụ kiểm thử xâm nhập tấn công hệ thống thông tin”, ABBANK trân trọng thông báo:
  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2022.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 03 năm 2022.
Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.
Trân trọng thông báo!