Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp hộp tiền ATM NCR

Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “Cung cấp hộp tiền ATM NCR” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 18/10/2021;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp hộp tiền ATM NCR”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2021.

  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2021.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi. Trân trọng thông báo!