Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất gói chào triển khai dịch vụ truy tìm và gỡ bỏ mối đe dọa an ninh mạng Threat Intelligence

Căn cứ hồ sơ yêu cầu “Triển khai dịch vụ truy tìm và gỡ bỏ các mối đe dọa an ninh mạng Threat Intelligence”của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 12/04/2022:

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Triển khai dịch vụ truy tìm và gỡ bỏ các mối đe dọa an ninh mạng Threat Intelligence”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau
  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2022.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2022.
Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.
Trân trọng thông báo!