Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thầu cung cấp phần mềm thẩm định tài sản – kho giá

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu (HSDT) “Cung cấp phần mềm thẩm định tài sản – kho giá”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSDT theo HSMT ban đầu: 14 giờ 00 ngày 24 tháng 01 năm 2022.
  • Thời gian gia hạn nộp HSDT hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2022.
Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSMT không thay đổi. Trân trọng thông báo!