Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thầu cung cấp thiết bị POS

Căn cứ hồ sơ mời thầu “Cung cấp thiết bị POS” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 11/05/2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu (HSDT) “Cung cấp thiết bị POS”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:
  • Thời gian nộp HSDT theo HSMT ban đầu: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2022.
  • Thời gian gia hạn nộp HSDT hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2022.
Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSDT không thay đổi.

Trân trọng thông báo!