Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thầu gói cung cấp thiết bị POS

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị POS của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 25/05/2021;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu (HSDT) “Cung cấp thiết bị POS”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:
  • Thời gian nộp HSDT theo hồ sơ mời thầu (HSMT) ban đầu: 14 giờ 00 ngày 09 tháng 06 năm 2021.
  • Thời gian gia hạn nộp HSDT hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 14 tháng 06 năm 2021.
Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSMT không thay đổi.
Trân trọng thông báo!