Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ gói thầu: Tư vấn duy trì áp dụng, đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin và tái cấp chứng chỉ ISO/IEC 27001:2022

Căn cứ hồ sơ mời thầu “Tư vấn duy trì áp dụng, đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin và tái cấp chứng chỉ ISO/IEC 27001:2022”của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 23/06/2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu (HSDT) “Tư vấn duy trì áp dụng, đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin và tái cấp chứng chỉ ISO/IEC 27001:2022”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:
  • Thời gian nộp HSDT theo HSMT ban đầu: 14 giờ 00 ngày 08 tháng 07 năm 2022.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 14 tháng 07 năm 2022.
Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSMT không thay đổi.
Trân trọng thông báo!