Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của khách hàng Công ty TNHH MTV SX TA CN Bình Minh

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

Chủ tài sản: Ông Dương Anh Tuấn, Bà Huỳnh Thị Diễm Thúy.
Tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 669926, vào sổ cấp GCN số CS66204/DA do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/12/2021, cụ thể như sau:
I. Thửa đất:
- Thửa đất số: 977                   Tờ bản đồ số: 39 (theo tài liệu năm 2003).
- Địa chỉ: 15 Đường N11, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích: 462 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi hai mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
II. Nhà ở:
- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích xây dựng: 154,7 m2.
- Diện tích sàn: 456,4 m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Cấp (Hạng): 3.
Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định.”
Chi tiết liên hệ tại đây.