Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá hồ sơ khách hàng Phan Minh Chiến

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin như sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Phan Minh Chiến và bà Nguyễn Ngọc Diễm.
Thông tin Tài sản bảo đảm:
Xe ô tô tải thùng Ben nhãn hiệu FORLAND, Màu anh dương, Số khung RNHD600D CHC032815, Số máy 4100QBZL*AAF16003924*, Biển số 94C - 034.13.
Giấy tờ chứng minh QSH/SD: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005239 do Công an tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 15/6/2017.
Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.