Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá 02 BĐS của Công ty TNHH Dịch vụ Nông Nghiệp Nam Nguyện.

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá 02 BĐS tại thôn Hải Tân, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH Dịch vụ Nông Nghiệp Nam Nguyện.

Xem chi tiết thông báo tại đây.