Thông báo lần 2 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Ông Lê Văn Minh, bà Nguyễn Thị Tuyết Sương

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

Chủ tài sản: Ông Lê Văn Minh, bà Nguyễn Thị Tuyết Sương.
Tài sản bảo đảm:

  • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số 68b, tờ bản đồ số 33, tại: Thôn Hòa Tín, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 078136, vào sổ cấp giấy số H-00005) do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/01/2006;
  • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất 65a, tờ bản đồ số 32, tại: Thôn Hòa Phú, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 687169 do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/09/2004;
  • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 57, tại: Thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 548057, vào sổ cấp GCN số: H01208 do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/06/2007;
  • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 61, tại Thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 433164,vào sổ cấp GCN số: CH-00001 do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai cấp ngày 20/12/2009;
  • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số 102b, tờ bản đồ số 23d, tại Thôn Hòa Phú, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 967550 do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai cấp ngày 04/03/2004.

Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định.

Chi tiết liên hệ tại đây.