Thông báo lần 2 về Mời chào thầu cạnh tranh và gia hạn thời gian kết thúc nhận hồ sơ

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thông báo đến Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào thầu gói “Đầu tư hạ tầng cho các dự án chiến lược CNTT năm 2023 ” thông tin như sau:

ABBANK gia hạn thời gian kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 31/07/2023 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX, theo cùng địa chỉ trên.

Trân trọng.