Thông báo lần 3 về Mời chào thầu cạnh tranh và điều chỉnh dự án

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thông báo đến Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào thầu gói “Đầu tư hạ tầng cho các dự án chiến lược CNTT năm 2023 ” các thông tin như sau:

Tách dự án “Đầu tư hạ tầng cho các dự án chiến lược CNTT năm 2023” thành 03 gói.
  1. Gói 01: Máy chủ Intel ảo hóa và tủ đĩa SAN
  2. Gói 02: Máy chủ UNIX
  3. Gói 03: Lưu  trữ NAS.
Thời gian kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) không thay đổi so với thông báo gần nhất là đúng 14 giờ 00, ngày 31/07/2023 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX, theo cùng địa chỉ trên.

Chi tiết phạm vi chào giá sẽ gửi qua đường Email đến các Đơn vị đã mua hồ sơ thầu.

Trân trọng.