Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá của khoản vay Huỳnh Tâm Khiển

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Huỳnh Tâm Khiển.
Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại Khu phố 1 (nay là Khu phố 4), Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 217081, số vào sổ cấp GCN: CS08511 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 03/6/2019.
Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.