Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản đảm bảo

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

  • Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Phạm Hải Long – Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Thông tin tài sản bảo đảm:
  • Phương tiện vận tải 1:
    • Xe ô tô tải, nhãn hiệu VEAM, màu: trắng, năm sản xuất: 2016, số loại: VT252TK, số khung: RN1E1K1C1GLE03508, số máy: D4BFF811249, Biển kiểm soát: 65C-078.68
    • Giấy tờ chứng minh QSH/ SD: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 013544 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Cần Thơ cấp ngày 21/09/2016.
  • Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.