Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm của ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:


1.    Chủ tài sản: Ông Lê Văn Tính và bà Nguyễn Thị Loan.
2.    Tài sản bảo đảm:
-    Quyền sử dụng đất tại thửa 589, tờ bản đồ số 28, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến     Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 946444 (số     vào sổ cấp giấy 00248 QSDĐ/QĐ-UB 597), do Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát,     tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/03/2003;
-    Quyền sử dụng đất tại thửa 184, tờ bản đồ số 35, ấp 2, xã Minh Thạnh, huyện     Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB     018099 (số vào sổ cấp giấy 00710/QĐ-UB), do Ủy ban nhân dân huyện Dầu     Tiếng, tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/01/2005;
-    Quyền sử dụng đất tại thửa 01, tờ bản đồ số 35, ấp 3, xã Minh Thạnh, huyện Dầu     Tiếng, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 725177     (số vào sổ cấp giấy H00743/QĐ-UB) do Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh     Bình Dương cấp ngày 15/3/2005.
3.    Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý - thu hồi khoản vay theo quy định;
Chi tiết liên hệ tại đây