Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Ông Nguyễn Minh Chí, bà Nguyễn Thị Hồng Miên

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Nguyễn Minh Chí, Bà Nguyễn Thị Hồng Miên.
Thông tin Tài sản bảo đảm: Xe Toyota Fortuner V số khung MHFHA3FS0K0568170, số máy 1GD4616809, biển số 70A-200.36 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 031364 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 14/5/2019.
Mục bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.