Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phan Minh Chiến

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

1. Chủ tài sản: Ông Pham Minh Chiến và bà Nguyễn Ngọc Diễm.

2. Tài sản bảo đảm:

Xe ô tô tải thùng Ben nhãn hiệu FORLAND, Màu anh dương, Số khung RNHD600D CHC032815, Số máy 4100QBZL*AAF16003924*, Biển số 94C - 034.13

3. Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý - thu hồi khoản vay theo quy định;

Chi tiết liên hệ tại đây.