Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản Ông Vũ Đình Ký và bà Vũ Thị Nhiệm

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

-    Chủ tài sản: Ông Vũ Đình Ký và bà Vũ Thị Nhiệm
-    Tài sản bảo đảm:
-    Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 295, tờ bản đồ số 74, diện tích: 120,0 m², địa chỉ: Thôn Hưng Phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CH 820447, số vào sổ cấp GCN: CS02296 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/04/2017.
-    Tài sản bảo đảm 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 307, tờ bản đồ số 74, diện tích: 893,9 m², địa chỉ: Thôn Hưng Phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CH 820446, số vào sổ cấp GCN: CS02297 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/04/2017.
-    Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định.

Chi tiết liên hệ tại đây.