Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của CTCP Phương Nam

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

1. Chủ tài sản: Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam.
2. Tài sản thẩm định giá bao gồm: 02 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể: 
  • Quyền sử dụng đất tại thửa 189, tờ bản đồ số 13, khóm 2, Phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 877846 (số vào sổ CT00008) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 27/8/201023/07/2002;
  • Quyền sử dụng đất tại thửa 83, tờ bản đồ số 10, khóm 2, Phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 308246 (số vào sổ CT000305) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 25/12/2012;
3. Mục đích thẩm định giá tài sản: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để xử lý phát mãi, thu hồi nợ xấu theo quy định.

Chi tiết liên hệ tại đây.