Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá, thông tin liên quan đến tài sản Ông Phạm Văn Quan - bà Lê Thị Lang

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

1.    Chủ tài sản: Ông Phạm Văn Quan - bà Lê Thị Lang.
2.    Tài sản bảo đảm: Bao gồm 03 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát tính Bình Dương và xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cụ thể:
Quyền sử dụng đất tại thửa 589, tờ bản đồ số 28, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 946444 (số vào sổ cấp giấy 00248 QSDĐ/QĐ-UB 597), do Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát cấp ngày 05/03/2003;
Quyền sử dụng đất tại thửa 184, tờ bản đồ số 35, ấp 2, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 018099 (số vào sổ cấp giấy 00710/QĐ-UB), do Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng cấp ngày 20/01/2005;
Quyền sử dụng đất tại thửa 01, tờ bản đồ số 35, ấp 3, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 725177 (số vào sổ cấp giấy H00743/QĐ-UB) do Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng cấp ngày 15/3/2005.
3.    Mục đích thẩm định giá tài sản: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để xử lý phát mãi, thu hồi nợ xấu theo quy định.”

Chi tiết liên hệ tại đây.