Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu “Thực hiện in túi vải canvas cho ABBANK 2022”

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thông báo phát và nhận hồ sơ chào giá cạnh tranh gói thầu: “Thực hiện in túi vải canvas cho ABBANK 2022”, ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào giá cạnh tranh cho gói thầu như sau:

Phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) miễn phí tại địa chỉ:
Tại Hồ Chí Minh

  • Ngân hàng TMCP An Bình

  • 18 Phan Đình Giót, P2, Quận Tân Bình, TP.HCM

  • Phòng Mua sắm – Phan Thị Thùy Dương – Tầng 6

Tại Hà Nội

  • Ngân hàng TMCP An Bình

  • 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

  • Phòng Mua sắm – Vũ Thị Hải Yến- Tầng 3

Vui lòng mang theo giấy giới thiệu khi đến nhận HSYC, (ghi rõ tên Công ty, người liên hệ và đóng dấu Công ty).
Thời gian gia hạn phát hành HSYC từ  15 giờ 00, ngày 13/09/2022 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 15 giờ 00, ngày 15/09/2022 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX, theo cùng địa chỉ trên.

Trân trọng.