Thông báo mời chào thầu Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào thầu ”Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu” theo thông tin sau:

Phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) miễn phí tại địa chỉ:
 Tại Hà Nội:

  • Ngân hàng TMCP An Bình
  • Số 36 - Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
  • Phòng mua sắm (tầng 3); gặp Anh Trần Trung Kiên

 Tại TP.HCM:

  • Ngân hàng TMCP An Bình
  • Số 18 - Phan Đình Giót, P02, Quận Tân Bình, TP.HCM
  • Phòng mua sắm (tầng 5): gặp Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan

 Vui lòng mang theo giấy giới thiệu khi đến nhận HSYC, (ghi rõ tên Công ty, số điện thoại liên hệ, người liên hệ và đóng dấu Công ty).

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 14 tháng 03 năm 2023 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14giờ 00, ngày 24 tháng 03 năm 2023 (giờ hành chính), HSĐX sẽ mở công khai tại thời điểm kết thúc nhận HSĐX, theo cùng địa chỉ trên.
Trân trọng.