Thông báo nghỉ giao dịch sáng Thứ 7 ngày 07/04/2018 - ABBANK Bình Thuận

Thông báo nghỉ giao dịch sáng Thứ 7 ngày 07/04/2018 - ABBANK Bình Thuận

ABBANK Chi nhánh Bình Thuận trân trọng thông báo về việc nghỉ giao dịch, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Nghỉ giao dịch Sáng Thứ 7, ngày 07/04/2018.
  • Thứ Hai ngày 09/04/2018, Chi Nhánh sẽ giao dịch lại bình thường.

Xin cảm ơn Quý khách!