Thông báo nghỉ giao dịch sáng Thứ 7 ngày 21/04/2018 - ABBANK Sơn La

Thông báo nghỉ giao dịch sáng Thứ 7 ngày 21/04/2018 - ABBANK Sơn La

Chi nhánh Sơn La trân trọng thông báo về việc nghỉ giao dịch, cụ thể như sau:

  • Thời gian:  Nghỉ giao dịch sáng ngày thứ 7 (21/04/2018)
  • Thành phần nghỉ: Chi nhánh Sơn La, PGD Quyết Tâm, PGD Quyết Thắng, PGD Sông Mã
  • Thứ hai ngày 23/04/2018 Chi nhánh Sơn La và các PGD sẽ giao dịch lại bình thường.

Xin cảm ơn Quý khách!