Thông báo tạm dừng hệ thống 24 giờ 00 phút ngày 31/12/2019

Thông báo tạm dừng hệ thống 24 giờ 00 phút ngày 31/12/2019 đến 06 giờ 00 phút ngày 01/01/2020

Kính gửi Quý Khách,

Nhằm nâng cấp hệ thống, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc tạm thời gián đoạn hoạt động của dịch vụ Online Banking, ABBANKmobile, SMS Banking

Thời gian dự kiến gián đoạn từ 24 giờ 00 phút ngày 31/12/2019 đến 06 giờ 00 phút ngày 01/01/2020.

Trong quá trình tạm ngưng phục vụ, các thông tin cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800.1159.

ABBANK thành thật cáo lỗi cùng Quý khách hàng và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng