Thông báo thay đổi giờ giao dịch - Cụm ABBANK Vĩnh Phúc

Thông báo thay đổi giờ giao dịch - Cụm ABBANK Vĩnh Phúc

Cụm ABBANK Vĩnh Phúc trân trọng thông báo về việc thay đổi giờ giao dịch, cụ thể như sau: 

1.  ABBANK Vĩnh Phúc, ABBANK Phúc Yên, ABBANK Yên Lạc, ABBANK Vĩnh Yên

  • Sáng: 7h30 – 11h30
  • Chiều: 13h00 – 16h30, ngoài TM: 13h00 – 17h00 
  • Thứ 7: 7h30 – 11h30 

2. ABBANK Xuân Hòa

  •  Sáng: 7h45 – 11h45
  • Chiều: 13h00 – 16h30, ngoài TM: 13h00 – 17h00
  • Thứ 7: 7h45 – 11h45

Thời gian thực hiện từ 22/10/2018

Xin cảm ơn quý khách.