Thông báo thu giữ đối với tài sản thế chấp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của khoản vay ông Nguyễn Minh Chí, bà Nguyễn Thị Hồng Miên

Thông báo thu giữ đối với tài sản thế chấp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của khoản vay ông Nguyễn Minh Chí, bà Nguyễn Thị Hồng Miên

Xem chi tiết thông báo: tại đây.